โครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์


ระบบเปิดให้สมาชิกลงทะเบียน (แสดงความจำนงค์) เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งระบบ E-Voting ได้

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08:30 น.
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:30 น.