การเลือกตั้งกรรมการบริหารราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖


ระบบเปิดให้สมาชิกลงทะเบียน (แสดงความจำนงค์) เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งระบบ E-Voting ได้

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:00 น.