โครงการนำร่องการเลือกตั้งออนไลน์


ระบบเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30 น.
ถึงวันที่ 08 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น.