การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566


ระบบเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น.