การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568


ระบบเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งได้

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 16:30 น.