การเลือกตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 15 (วาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)


ระบบเปิดให้สมาชิกลงทะเบียน (แสดงความจำนง) เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งระบบ E-Voting ได้

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 08:30 น.
ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16:30 น.